ТехБалон

About

About ТехБалон

Създадохме блог, който в последствие еволюира в подкаст, за да коментираме новините от света на технологиите и какво значат за бъдещето на иновативните компании, продукти и услуги.

Можеш да ни подкрепиш, ставайки Патрон на подкастта или просто споделиш за него в социалните си кръгове.

Въпроси и коментари са добре дошли в Twitter, на който и да е имейл адрес завършващ с @techballoon.net или страницата за контакти.

ТехБалон on social media