10 години iPad

Episode 152 · 12 February 2020 · 1 hr 25 mins

About this Episode

Продължаваме темите от предишния епизод за криптирането и зарядните в ЕС, допълваме с финансовите резултати на Apple и фрагментацията на iPhone линията, завършваме с 10 годишния iPad.

Support ТехБалон

Episode Links