Трансхуманизмът

Episode 150 · 9 January 2020 · 53 mins 35 secs

About this Episode

В първия епизод за новата година и десетилетие говорим за стандартизирането на протоколите за свързани вещи, продължаващото отваряне на Apple към трети страни и симбиозата с технологиите като следваща еволюционна стъпка на човечеството.

Support ТехБалон

Episode Links