Mastodon Mastodon

Непреодолими зависимости

Episode 144 · 5 October 2019 · 1 hr 24 mins

About this Episode

Нарушаваме обичайния график, за да обсъдим дупка в стари чипове на Apple; нов хардуер от Amazon, Microsoft и Huawei; Зависимостта на Apple от Китайския пазар и производствени мощности; Още малко за iPhone 11/Pro; Основното в iOS 13.

Support ТехБалон

Episode Links