Големи неприятности в малък Китай за Apple

Episode 124 · 11 January 2019 · 52 mins 22 secs