Грешката е бъг

Episode 112 · 8 August 2018 · 1 hr 27 mins