Facebook ке падне?

Episode 104 · 27 March 2018 · 1 hr 16 mins

About this Episode

Диян и Петър говорят за придобиването на част от операторите на Telenor от PPF Group, сигурността на Android, пазарната капитализация на Amazon, инцидента със само-управляващата се кола на Uber, спада в репутацията на Apple и Google, придобиването на Texture от Apple, символиката в поканата за WWDC 2018, докъде ще отстъпват Apple пред Китайското правителство и Facebook фиаското.

Support ТехБалон

Episode Links